Underhåll

Vem ska underhålla bostadsrätten?
Här finns ett dokument som kort sammanfattar vem som är ansvarig för vilket underhåll i bostadsrätten. Mer info går att finna på HSB’s hemsida, www.hsb.se.

Under den här rubriken finns även underhållsinformation om specifika utrymmen/funktioner i din lägenhet.

Självklart är du välkommen till styrelsen om det är något du undrar över.