Styrelsen

Den första måndagen varje månad (ej vid röd dag eller under juli och augusti månad) mellan klockan 19.00-20.00 finns någon ifrån styrelsen på plats i styrelselokalen (ingång på gaveln av Lillgårdsvägen 11). Då är du välkommen för att ställa frågor eller lämna synpunkter. Styrelsen har styrelsemöte den första tisdagen varje månad.

Brf Lillgårdens mailadress är: jan.eriksson64@telia.com.

Du kan också kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Jan Eriksson
Ordförande
Telefon: 076-127 87 08
Mail: jan.eriksson64@telia.com

Marie Hillerby Johansson
Sekreterare
Telefon: 070-771 26 94

Mail: mckvinnan@hotmail.com

Sande Lazarov
Ledamot
Telefon: 070-716 10 07
Mail: sm0wxz@gmail.com

Göran Karbin
Vice Ordf. samt Fastighets ansvarig
Telefon: 070-235 63 09
Mail: goranj65@hotmail.com

Pirjo Eriksson
Ledamot
Telefon: 070-728 34 82
Mail: pirjo.eriksson@telia.com

Simon Borin
Ledamot
Telefon: 073-337 60 89
Mail: simon.borin@gmail.com

Niklas Lehman
Ledamot
Telefon: 070-400 81 78
Mail: niklas.lehman@gmail.com

Mikael Karlman
Suppleant
Telefon: 073-263 15 05
Mail: mikael@karlman.net