Överlåtelser

Överlåtelsehandlingen skickas till HSB förvaltning som granskar riktigheten. Denna handling är samtidigt ansökan om medlemskap som HSB förvaltning lämnar till styrelsen i god tid för styrelsemöte.

Inflyttningen får ej ske förrän köparen har fått besked om beviljat medlemskap från Brf styrelse.

Kostnader för överlåtelser; säljaren faktureras en avgift för överlåtelsen som är 2,5 % av aktuellt basbelopp. Avgiften ska bekosta synen och den administrativa handläggningen av överlåtelser. Köparen betalar en andel om 500 kronor som återbetalas vid utträde ur HSB. Medlemskap i Brf Lillgården kostar 225 kronor för helår och tas ut av var och en som söker medlemskap. Därefter står föreningen för medlemsavgiften.

Styrelsen begär diverse upplysningar på den som söker medlemskap i föreningen. Upplysningarna innefattar sådant som inkomst, skulder, arbetsgivare samt störningar vid föregående boende.

Rätt att neka medlemskap finns. Du som vill överlåta din lägenhet bör beräkna fyra veckors framförhållning för godkännande.