Förvaltning

Genom avtal anlitar föreningen HSB för förvaltning samt Det Gröna Ute- och Innemiljö.

Följande uppgifter utförs av HSB:
• Ekonomisk handläggning
• Medlemsservice vid lägenhetsöverlåtelser, juridik m.m
• Underhållsplanen för fastigheter

Förvaltaren har sitt kontor på HSB:s huvudkontor på Flemminggatan.

Städning i föreningen ombesörjs av Crystal Clean Kos.