Störningar och hänsyn

När man bor i en bostadsrättsförening så delar man lägenhetshuset tillsammans med många andra. En stor del i att detta ska fungera väl är att visa hänsyn gentemot sina grannar och andra boenden.

Tänk på att ljud fortplantas mycket lätt i våra hus. Därför är det viktigt att inte ha för hög volym på stereo och TV. Om du ska ha fest är det bra att varsko de närmsta grannar. Med tanke på lyhördheten ska det vara tyst mellan 22.00- 07.00.

Klagomål på störningar behöver styrelsen ha skriftligen för att kunna åtgärda, bäst är om du själv tar kontakt med den som stör. Ditt klagomål garanteras naturligtvis konfidentiell behandling om du vill det, styrelsen behöver dock veta vem du är samt vem du klagar på.