Parkering

 

Garage och motorvärmarplatser hyrs av föreningen, dessa är hyresobjekt som sägs upp vid önskemål eller flytt. Önskar du hyra garage eller parkering med eller utan motorvärmarplats så anmäler du dig till HSB Kund- och Medlemsservice på tel. 010-442 11 00. Garageplatser är attraktivt därför kan väntetiden vara lång.

Under vinterhalvåret, när snöröjning och halkbekämpning är aktuell får du inte parkera utanför ditt garage. Garaget är ingen plats som skall användas som extra förråd, du ska kunna köra in bilen om det behövs, exempelvis under vintern.

Hindra aldrig utryckningsfordon! Du får därför aldrig parkera på gården eller utanför porten. I- och urlastning under kort tid är tillåten.

Smart Parkering Sverige AB har fått förtroendet från Bostadsrättsföreningen HSB Brf Lillgården. Alla frågor eller information du önskar är du varmt välkommen att kontakta Smart Parkering.

Parkering inom området

Avgiftsplatser kan nyttjas utav samtliga som erlägger avgift för den tid de vill parkera. Föreskrifter/ skyltar sitter i huvudsak placerade vid infarterna till området.

Betalning sker via EasyPark eller Smart Park appen. (Easypark tar ut en serviceavgift på 4,95kr per påbörjad parkering.

Parkeringsförbud gäller inom hela området förutom på markerade parkeringsplatser.

Hyresgäster med hyresavtal där parkeringsplats ingår har sina egna förhyrda platser på området. Vill man hyra en parkering vänder man sig till HSB Portalen eller kontaktar HSB Kund- och Medlemsservice på tel. 010-442 11 00. 

Vill man felanmäla felparkerade fordon kan man nå oss dygnet runt på 0771-80 88 80. Numret framgår även på uppsatta skyltar.

Prislista för besökande

10kr / timme

60kr / dygn

Du kan också parkera på gatan enligt skyltning, där ansvarar kommunen.