Husdjur

Du har ansvar för att dina husdjur inte förorenar eller orsakar skador i planteringar, sandlådor, gräsmattor, gårdar eller inne i fastigheterna.

För hundar gäller den kommunala bestämmelsen:
Koppeltvång 1 mars-20 augusti, tiden där emellan skall hundar hållas under sträng kontroll. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar skall heller inte vistas lösa inom bostadsområdet. Tänk också på att hålla din hund kopplad eller under sträng kontroll då du utnyttjar det motionsspår som finns här i Lillgården.

Om hunden skäller under nattetid eller oupphörligen under dagtid så bryter man mot ordningsstadgan.

Tänk på att din granne kan vara allergisk. Undvik därför att borsta ditt djur på balkongen.