Gymlokal

Föreningen har ett gym som ligger i källaren på Backvägen 13-15. Ingång sker via källardörren på baksidan, vid garagenedfarterna.
Endast Brf-medlemmar har möjlighet att bli medlemmar i gymmet (inga utomstående, dvs ej boende i föreningen). Till gymlokalen krävs en speciell nyckel som kvitteras ut mot en depositionsavgift på 500kr.

Årsavgift för medlemskap i Lillgårdens gymklubb 300kr per hushåll. Avgiften betalas in till föreningens plusgiro: 176 24 13-1, och skriv Ert lägenhetsnummer på inbetalningen.
Nyckeldepositionen på 500kr betalas tillbaka vid återlämning av gymnyckeln.

Årsavgiften betalas in i januari varje år och glöm inte att skriva Ert lägenhetsnummer på inbetalningen. Är inte avgiften betald den 31/1 tolkas det automatisk som att medlemskapet upphört och nyckeln ska då återlämnas snarast till styrelsen.

Regler för Lillgårdens gym:
~        All träning och vistelse i gymmet sker på egen risk
~        Minimiålder 16 år, träning endast i förälders sällskap
~        Du som tränar ansvarar själv för att redskap läggs tillbaka till sina avsedda platser
~        Torka av sittbänkar och redskap efter användning
~        Ingen träning tillåten efter kl 21.00 av hänsyn till de boende i huset
~        Anmäl eventuella bristen och trasig utrustning till gymansvariga
~        Glöm inte att låsa dörren ordentligt efter avslutat träningspass

Det ligger i hela föreningens intresse att vistelsen i gymlokalen sköts snyggt av samtliga medlemmar i gymklubben.

Vid eventuella frågor och nyckelkvittens hör du av dig till någon i styrelsen.

Välkomna!

IMG_0289IMG_0286IMG_0290IMG_0287