Tillträde till lägenheten

Underhålls- och vårdnadsplikten förutsätter att föreningen får tillträde till lägenheten när det är nödvändigt för reparation samt besiktning.

Tillträdesvägran är förverkandegrund enligt stadgarna och du kan förlora ditt besittningsskydd i lägenheten.

Styrelsen har rätt att regelbundet göra en besiktning i lägenheten avseende föreningens ansvar.