Att bo i Brf

Att bo i en bostadsrätt innebär att lägenheterna samt allmänna utrymmen ägs av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätten till lägenheten, men du äger inte den själv. Du ansvarar för underhåll och skötsel av din egen lägenhet inklusive vinds- och källarförråd.

Vid väsentliga förändringar i lägenheten måste tillstånd begäras av styrelsen (se stadgarna). Det bästa är så klart att alltid dubbelkolla med styrelsen inför större renoveringar och ombyggnationer.

Du har övertagit ett betydande ansvar för lägenhetens inre underhåll och skötsel, men du har också många rättigheter. Bland annat ett mycket gott besittningsskydd, rätt att förändra i din lägenhet samt medbestämmande i föreningen. Bostadsrättföreningen ansvarar för det yttre underhållet som t.ex. balkonger, fasad, fönsterplåtar mm.

Du bör teckna en bostadsrättsförsäkring för din lägenhet. Du kan komma att krävas på fastighetsförsäkringens höga självrisk om du orsakar vissa skador på fastigheten. Ditt försäkringsbolag kan upplysa om självriskeliminering i din försäkring, detta bör du ha. Ange att du har säkerhetsdörr så blir premien lägre.