Försenad medlemsavgift

Kontakta någon av oss i styrelsen genast om du skulle få problem med att betala medlemsavgiften. Gå inte och vänta på påminnelse att avgiften är obetald, det bara förvärrar problemen.