Felanmälan

Du ansvarar för att omgående anmäla brister och skador till felanmälan. Felanmälan görs till HSB Servicecenter på telefonnummer 010-442 11 00 eller E-post service.stockholm@hsb.se. Dit kan du ringa på vardagar emellan Kl. 07.00 – 17.30. Ring inte till styrelsen med din felanmälan. Vi kan inte åtgärda stopp i avlopp, trasiga lampor i trapphuset et.c. Det är ärenden för vår fastighetsskötare som du når via telefonnumnret här ovan.

I riktigt akuta fall finns det en fastighetsjour. Den är endast till för att avhjälpa omedelbar fara. Utryckningen är dyr, därför skall du alltid kontakta styrelsen i första hand. Om jouranmälan inte först anmälts till styrelsen finns det risk för att medlemmen debiteras kostnad för jourutryckning. HSB JOUR finns på telefonnummer 08-695 00 00.

Upptäcker du ohyra i fastigheten gäller omedelbar anmälningsplikt till felanmälan. Lämna ett meddelande på telefonsvararen!

Vem ska underhålla bostadsrätten?
Här finns ett dokument som kort sammanfattar vem som är ansvarig för vilket underhåll i bostadsrätten. Mer info går att finna på HSB’s hemsida, www.hsb.se. Självklart är du välkommen till styrelsen om det är något du undrar över.