Styrelsen

Den första måndagen varje månad (ej vid röd dag eller under juli månad) mellan klockan 19.00-20.00 finns någon ifrån styrelsen på plats i styrelselokalen (ingång på gaveln av Lillgårdsvägen 11). Då är du välkommen för att ställa frågor eller lämna synpunkter. Styrelsen har styrelsemöte den första tisdagen varje månad.

Brf Lillgårdens mailadress är: jan.eriksson64@telia.com.

Du kan också kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Jan Eriksson
Ordförande
Telefon: 076-127 87 08
Mail: jan.eriksson64@telia.com

Marie Hillerby Johansson
Sekreterare
Telefon: 070-771 26 94
Mail: mckvinnan@hotmail.com

Elisabeth Hesedell
Vice sekreterare
Telefon: 073-041 38 86
Mail: elisheva06@gmail.com

Göran Johansson
Vice Ordf. samt Fastighetsansvarig
Telefon: 070-235 63 09
Mail: goranj65@hotmail.com

Pirjo Eriksson
Studieorganisatör
Telefon: 070-728 34 82
Mail: pirjo.eriksson@telia.com

Simon Borin
Ledamot
Telefon: 073-337 60 89
Mail: simon.borin@gmail.com

Jenny Johansson
Ledamot
Telefon: 070-714 35 10
Mail: jenny90333@hotmail.com

Andy Sutton
Suppleant
Telefon: 070-765 62 24
Mail: kycats5@hotmail.com