Sophantering

Vid infarten till Lillgården finns sophuset, där kommer du in med din lägenhetsnyckel. Där inne finns sortering för brännbart (vanliga hushållssopor), icke brännbart samt för elprodukter. Backvägen har även sopholkar för brännbara sopor.

Bakom sophuset finns kommunens återvinningsstation. Där sorterar du returpapper, returkartong, returplast, returglas, returmetall samt batterier. Det finns även en container för klädinsamling.

Föreningen har även två soprum för brännbara och icke brännbara grovsopor. Dessa finns på Lillgårdsv. 10-16. På insidan utav dörrarna finner du information om hur du skall sortera i dessa rum.

Viktigt att tänka på: Byggavfall och färg är inte grovsopor!  Dessa skall inte lämnas vare sig i grovsoprummen eller i sophuset. Du ansvarar själv för att lämna dessa till återvinningscentralen i Jordbro. Det är även viktigt att miljöfarligt avfall, exempelvis färg  lösningsmedel lämnas till en miljöstation, så som den i Jordbro. Gamla mediciner lämnas till ett apotek.

När fel sopor slängs i våra soputrymmen får föreningen betala för att få dessa hämtade. Det är med andra ord vi medlemmar som betalar när någon sorterar fel. Så hjälp till att informera varandra och håll ordning i soprummen och sophuset. Tack!