Försenad medlemsavgift

Kontakta någon av oss i styrelsen genast om du skulle få problem med att betala medlemsavgiften. Gå inte och vänta, det bara förvärrar problemen. Vi både vill och kan hjälpa dig.
Vi går igenom din situation och hjälper dig, om skulden inte är allt för hög, att lägga upp en avbetalningsplan.