Tvättstugor

Brf Lillgården har 4 stycken tvättstugor;
1 på Lillgårdsvägen 13-15
2 på Lillgårdsvägen 10-16
1 på Backvägen 13-15

2 stycken grovtvättstugor;
1 på Lillgårdsvägen 16
1  på Backvägen 15

2 stycken manglar;
1 i egen lokal på Backvägen 13-15
1 i tvättstugan på Lillgårdsvägen 13-15

På Lillgårdsvägem 10-16 finns en fin gammal stenmangel, denna bokar du på lista som sitter i porten på Lillgårdsvägen 16.

Till din närmaste tvättstuga går husmorsnyckeln och till grovtvättstugorna går lägenhetsnyckeln. Boka tid på bokningstavlan vid respektive tvättstuga. Elen till tvättstugorna är automatstyrd och påslagen mellan kl. 07.00-22.00 och tvättpassen framgår av bokningslistorna.

Om du inte utnyttjar första halvtimmen av ditt pass blir tiden fri för någon annan.

Tänk på att städa ordentligt efter dig!

IMG_0301