Parkering

Som boende måste du ha ett parkeringstillstånd för att stå på Lillgårdens parkeringsplatser. Varje lägenhet är tilldelad ett boendeparkeringstillstånd samt ett gästparkeringstillstånd.
Detta tillstånd ska sitta väl synligt i vindrutan vid parkering. Du kan också parkera på gatan enligt skyltning, där ansvarar kommunen.

Garage och motorvärmarplatser hyrs av föreningen, dessa är hyresobjekt som sägs upp vid önskemål eller flytt. Önskar du hyra garage eller parkering med eller utan motorvärmarplats så anmäler du dig till HSB Kund- och Medlemsservice på tel. 010-442 11 00. Garageplatser är attraktivt därför kan väntetiden vara lång.

Under vinterhalvåret, när snöröjning och halkbekämpning är aktuell får du inte parkera utanför ditt garage. Garaget är ingen plats som skall användas som extra förråd, du ska kunna köra in bilen om det behövs, exempelvis under vintern.

Hindra aldrig utryckningsfordon! Du får därför aldrig parkera på gården eller utanför porten. I- och urlastning under kort tid är tillåten.