Värme

Lägenheten är försedd med termostatventiler på värmeelementen. Ventilen är konstruerad så att den automatiskt håller rumstemperaturen mellan 21-22 grader.
Vid exempelvis solinstrålning, tända ljus eller många personer i ett rum blir det ofta varmare. Termostaten reglerar detta automatiskt genom att minska vattenmängden till elementet. Du kan då uppleva att endast en del av elementet är varmt, detta är helt normalt. Kontrollera att rumstemperaturen är 21-22 grader, felanmäl annars.

Får du tillfälligt för varmt inne, vädra en kort stund och stäng av termostaten under tiden. Den kalluft du släpper in påverkar en påslagen termostatventil att släppa fram ännu mer varmvatten och du får som resultat varmare inne. Undvik av samma anledning att ha ett fönster på glänt med påslagen termostat. Upplever du att du har för kallt inne, kontrollera detta genom att mäta temperaturen mitt i rummet. Om du ställer större möbler eller hänger gardiner framför elementet så försvåras värmespridningen i rummet och stänger ventilen innan du fått tillräckligt varmt.

Gör du åverkan på termostaten kan den stänga helt och då får du ingen värme alls. Om termostaten behöver regleras fodras ett specialinstrument, ring felanmälan.