Ventilation

Här finner du intyget om godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) i vår förening. OVK-intyg

Tilluftsventilerna ovanför fönstren ska rengöras var tredje månad för att fullgod ventilation ska bibehållas. Använd borste eller dammsugare men absolut inte vatten för rengöring. Friskluft tas in automatiskt via dessa ventiler och sugs ut i kök och bad.

Vid matlagning förstärks utsuget om du öppnar ett fönster långt från köket. För att minska risken för fukt i badrummet är det viktigt att både till- och frånluftsventilerna alltid fungerar väl. Om du sätter igen ventiler i din lägenhet påverkas ventilationen i hela trappuppgången.