Anhörigregister

Föreningen har en bovärdinna som är en resurs för medlemmarna. På anslagstavlan i porten står det vem som är ansvarig för detta. Till hennes hjälp har vi gjort ett anhörigregister.

Uppgifterna i anhörigregistret är inte tillgängliga för andra än bovärdinnan och styrelsen. Vi har naturligtvis tystnadsplikt! Det är frivilligt att vara med men genom att anmäla sig till registret blir det lättare för oss att tillkalla hjälp från anhöriga om något skulle inträffa. Du kan ha blivit akut sjuk, tappat nycklarna eller annat som gör att du behöver hjälp.

Vill du vara med i Brf Lillgårdens anhörigregister så kan du fylla i en uppgiftsblankett som tillhandahålls av styrelsen. På blanketten lämnar du uppgifter om telefonnummer och vem som har tillgång till extranyckel till din lägenhet. Ifylld blankett lämnas i förslutet kuvert på Lillgårdsv. 16